MISSIE / VISIE

ARTENOVA is...


… een werkplaats voor kunstenaars, denkers en makers.

… een vrijplaats die ontmoeting, initiatief en experiment stimuleert.

… de grond waar culturele projecten duurzaam kunnen groeien.

ARTENOVA is...


… een werkplaats

… een vrijplaats 

… een habitus

Artenova biedt een plek aan een brede en diverse groep individuen en collectieven: van een beginnend kunstenaar tot een gevestigde waarde, van een startende maker-ondernemer met enkele eerste ideeën tot iemand met heel wat producties op het palmares, een onderzoeker met een academische achtergrond of een collectief dat wil nadenken over de toepassing van nieuwe concepten: allen kunnen ze resideren onder één dak.

Het beheren van toegankelijke en betaalbare werkplekken gaat er hand in hand met een open dialoog en ontmoeting met de residenten en hun werk. Het is de kruisbestuiving tussen individuen die Artenova tot de plek maken die ze is: een samenspel van verbeelding en ondernemingszin, van inventiviteit en gevoeligheid, van openheid en creativiteit, van initiatief en duurzaamheid. Een plek om banden te smeden tussen kunst, wetenschap, denkers, ondernemers, economie, cultuur, makers... en de maatschappij mee vorm te geven.

(LEXICON)

Werkplaats

Ruimte om te werken, ruimte om na te denken, om te onderzoeken: dat is de kern van Artenova.

Wat die ruimte inhoudt, is voor iedereen anders. Soms is er een verlangen naar een individuele plek., voor een ander staat samenwerking en het samenzijn voorop.

Vrijplaats

Artenova is een veilige haven waar gelijkgestemden in al hun diversiteit mekaar ontmoeten, een vertrouwelijke omgeving waar experiment, ontwikkeling, vrijheid en openheid centraal staan. 

Ontmoeting

In de ontmoeting van individuen met verschillende achtergronden, ontstaat samenwerking en uitwisseling, worden nieuwe wegen verkend en alternatieve perspectieven aangeboden. Belangrijk daarbij is respect, waardering en dialoog met elkaar, met de buurt, met de stad, maar ook voor het brede culturele maatschappelijke veld daarbuiten.

Diversiteit

We geloven sterk in de synergie die ontstaat bij het samenbrengen van een diverse groep aan individuen en/of collectieven:  van beginnende creatieve zielen tot mensen met veel ervaring. Artenova is een plek die het vrije experiment en een wisselwerking tussen verschillende disciplines en sectoren opzoekt en zichtbaar versterkt. 

Openheid

Artenova is een plaats voor experiment, waarbij in alle openheid en vertrouwen grenzen opgezocht en doorbroken worden. Artenova geeft ruimte en dit doorheen elke fase van het creatieve proces.

Bestaande projecten en nieuwe initiatieven hand in hand met een genereuze ontvangst van nieuwe bewoners en bezoekers.

Organische groei

Sinds de start van Artenova hebben een wisselende en zeer diverse groep van meer dan 100 kunstenaars, denkers en makers een plek gevonden binnen Artenova. Het verloop was organisch en groeide vanuit individuele trajecten. Soms voor de periode van één project, soms met het oog op de ontwikkeling en uitbouw van een duurzame praktijk. De meerwaarde die hierdoor gecreëerd wordt, maakt dat Artenova een noodzaak is geworden in het Mechelse culturele landschap.

Ondersteuning

Artenova zet zo breed mogelijk in op het faciliteren en ondersteunen van de werking van de leden en residenten met aandacht voor individuele noden en collectieve wensen.

Dit kan gaan van het delen van infrastructuur, materialen, expertise en  van technieken, tot het uitbouwen van gezamenlijk netwerk die de ontwikkeling van de praktijk van de residenten ondersteunt.

Nomadisch of permanent

Betaalbare werkruimtes wil vaak zeggen tijdelijke werkruimtes. Het nomadische karakter kan prikkelen, maar ook verstikken. Het biedt een beperkt perspectief voor diegenen die op zoek zijn naar een plek om een duurzaam project uit te bouwen. Om hieraan een antwoord te bieden is Artenova op zoek naar een permanente plek om van daaruit de culturele community te ondersteunen.

Duurzaamheid

Artenova verenigt zich in gedeelde waarden en kadert binnen een bewuste visie op duurzaamheid, natuur, milieu en betrokkenheid bij de hedendaagse sociale en maatschappelijke context.


Betaalbaarheid

Betaalbare fysieke werk- en ontmoetingsruimte in de stad is voor de kunstenaar, denker of maker een schaars goed geworden. Artenova zet in op het aanbieden van toegankelijke en betaalbare werkplekken aan haar residenten.

Habitus

….

Impact

Artenova toont betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid ten opzichte van de hedendaagse sociale en maatschappelijke context.

We willen een openheid creëren naar de omliggende buurt en de Mechelaar, maar ook een uitstraling hebben op (inter)nationaal niveau. Binnen Artenova voorzien we naast ruimte om werk van residenten te presenteren en kenbaar te maken ook ruimte om in interactie te gaan met de buurt en met het bredere culturele, maatschappelijke en sociale veld.

Community

In de ontmoeting van individuen met verschillende achtergronden, ontstaat samenwerking en uitwisseling, worden nieuwe wegen verkend en alternatieve perspectieven aangeboden. De bewoners van Artenova zorgen daarbij voor een laagdrempelig en divers klankbord waar iedereen zich op gelijke manier hoort thuis te voelen.

Buurt

Artenova is een uitnodigende ruimte waar buurtbewoners, Mechelaars en alle andere bezoekers welkom zijn. Dit wordt zo mogelijk gestimuleerd door horeca, maker-store, exhibitieruimtes, etc.

Ondernemerschap

Hoewel Artenova niet specifiek inzet op ondernemerschap in de brede zin van het woord, ziet zij het ondernemende als  inherent aan het werk van haar residenten Elkeen die op zijn manier een stap willen zetten naar een meer autonome praktijk heeft een plek binnen Artenova.

Denk- en creatieruimte

….