ARTENOVA HAS LEFT THE BUILDING
en ligt nu versnipperd en verspreid over Mechelen en omstreken,
gestockeerd in magazijnen en ondergebracht in huiskamers. Later meer.